O týmu

 

Markéta Pařízková
Ačkoli vystudovala architekturu, rozhodla se již po škole vyměnit práci za koníčka. Věnuje se raději vzdělávání lidí a komunikaci s koňmi. Je ideová zakladatelka HORSENSE, jedna z osobností neziskových projektů Spirit Horse a Spirit Pony Leadership, které firmě HORSENSE předcházely. Jako členka skupiny Instruktoři Brno, o.s. se již řadu let věnuje různým formám učení se zážitkem.

Na kurzech HORSENSE je garantem akce, lektorem, producentem, spojovacím článkem prostě strážkyní dobrého průběhu akce.

 

 

 

Daniel Franc
Dlouholetý lektor manažerských a týmových dovedností, komunitní organizátor pro Google a autor publikací
vč. knih o zážitkové pedagogice a překladů knih v oblasti podnikání a online spolupráce. Nejen dlouholetý “kočkolog”, ale i nadšený propagátor učení lidí zážitkem za pomoci koní a jejich zpětné vazby.

Na kurzech HORSENSE způsobuje přenesení “Wow-efektu” ze zážitku s koněm do podoby vedení lidí.

 

 

 

 

 

 

Michal Kristýnek
Lektor a instruktor kurzů osobního rozvoje. Terapeut v Gestalt modalitě. Tvůrce a organizátor zážitkových
kurzů – především v oblasti kreativity, metodiky zážitkového vzdělávání, sociální integrace a trvalé udržitelnosti.

Na kurzech HORSENSE má na starost dynamiku a vyváženost programu a facilituje přenos syrového zážitku do podoby zkušenosti a přidané hodnoty.

 

 

 

 

 

Matěj Forman
Lektor kurzů osobnostního rozvoje, vyučený soustružník, organizátor TEDx konferencí. V lektorské práci stále hledá, jak nejlépe předat tu těžko vyjádřitelnou esenci. Koně jsou v tom dobří pomocníci.

Na kurzech HORSENSE pomáhá účastníkům přetavit prožitek do praktického života. Vše potom pomůže zkonfrontovat s teorií.

 

 

 

 

Silvie Langerová
Vystudovaná angličtinářka, s mnohaletou zkušeností asistentky manažerů z různých oborů. V posledních letech nadšená chovatelka koní, absolventka kurzů Equine Touch (metoda práce s koňským tělem – obdoba Bowenových masáží) a držitelka licence cvičitel-instruktor pro jezdectví.

Na kurzech HORSENSE je organizátorkou a lektorkou starající se o blaho koní i lidí.

 

 

 

 

Vladimíra Krejčí
Vystudovaná psycholožka a zároveň nadšenec do chovu koní a přirozené komunikace s nimi.
Z titulu své profese se zabývá mimo jiné tématem vliv práce s koňmi na osobnostní růst člověka.

Na kurzech HORSENSE má za úkol způsobit, abychom se všichni (lidé i koně) měli v jeho průběhu dobře a vše fungovalo, jak má.