O metodě

Metoda již využíváme v HORSENSE, vychází ze dvou základních pramenů.

Prvním z nich je vzdělávání za pomoci koní (ve světě známé jako HAE Horse Assisted Education). Tento přístup těží z přirozenosti koní jako modelových leaderů, z jejich schopnosti podat okamžitou a nezkreslenou zpětnou vazbu lidské komunikaci a mimo jiné i z jejich ochoty a trpělivosti nechat se vést. Je to systém práce s koněm, který vede lidi k sebepoznání a rozvoji jejich komunikačního a vůdcovského potenciálu.

Druhý z nich je zážitková pedagogika, jedná se o metodu učení se zážitkem, která namísto pouček pracuje s prožitkem a vlastní zkušeností jako prostředkem vzdělávání a osobního růstu. Staví na faktu, že z vlastního prožitku si člověk odnese více, než z modelových případů na papíře nebo tezí na flipchartu.

Náplní kurzů je řešení různých úkolů společně s koněm a následná práce s prožitky formou společného sdílení a diskusí. Důraz na bezpečí při práci s koňmi je absolutní samozřejmostí, tato metoda je vhodná pro člověka jakýchkoli fyzických dispozic.